ΕΣΠΑ Accounting Awards 2023

Follow Us:

Tax Advisors Vip

Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο

Αρχική Κτηματολόγιο Πάρου – Αντιπάρου – Κυκλάδων

Κτηματολόγιο Πάρου - Αντιπάρου - Λοιπών Κυκλάδων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ό,τι η έναρξη κτηματογράφησης για τα νησιά των Κυκλάδων αναμένεται εντός του Μαίου 2021.
Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη διαδικασία για όλα τα νησιά των Κυκλάδων, ακόμη και χωρίς να χρειαστεί η μετάβασή σας στο νησί, προετοιμάζοντας το φάκελό σας για την άμεση και εμπρόθεσμη κατάθεση των αιτήσεών σας.

Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε την σύνταξη και την ηλεκτρονική κατάθεση της αίτησης σας.

Προετοιμασία φακέλου υποβολής κτηματολογίου

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβολής κτηματογράφησης (Πάρου / Αντιπάρου / Κυκλάδων) είναι τα ακόλουθα:

Μπορεί ένα ακίνητο να έχει παραπάνω από ένα δικαίωμα.
Όσοι έχουν δικαίωμα σε ένα ακίνητο, πρέπει να το δηλώσουν ανεξαρτήτως της αξίας του ακινήτου, αλλιώς δεν διεκδικούν το δικαίωμα αυτό.

  • Συμβόλαιο -Τίτλος Κτήσης
  • Πιστοποιητικό Μεταγραφής του Συμβολαίου στο Υποθηκοφυλακείο
  • Ταυτότητα ιδιοκτήτη
  • Ε9
  • Κωδικοί TAXIS
  • Τοπογραφικό (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Νέα τοπογραφικά μετά το 2010 έχουν ήδη αναγραφόμενες τις συντεταγμένες που θα χρειαστείτε.)
  • Εντοπισμός ακινήτου με συντεταγμένες απο τη σελίδα του κτηματολογίου. ktimanet.gr (αναμένεται να μεταφερθεί στο http://maps.gov.gr/)

Παράβολα και αξία παραβόλων κτηματολογίου

Το τέλος – παράβολο, ορίζεται ανά δικαίωμα σε:

  • Τριάντα πέντε (35) ευρώ για κύριο χώρο (διαμέρισμα, κατάστημα, οικόπεδο με κτίσμα, αδόμητο οικόπεδο, αγροτεμάχιο κλπ).
  • Είκοσι (20) ευρώ για βοηθητικούς χώρους (χώρο στάθμευσης ή αποθήκη) που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες (όταν ορίζεται στο συμβόλαιο για αυτούς τους χώρους ποσοστό συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου και δεν περιγράφονται σε αυτό ως παρακολουθήματα διηρημένων ιδιοκτησιών).
  • Στις αγροτικές περιοχές (δηλαδή στα εκτός σχεδίου και εκτός ορίου οικισμών) τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εγγραπτέα δικαιώματα (κυριότητας ή δουλείας) παραπάνω από δύο εντός του ίδιου προ-Καποδιστριακού ΟΤΑ, καταβάλλουν πάγια τέλη για δυο (2) μόνο εγγραπτέα δικαιώματα, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού αυτών.

Επικοινωνία για ραντεβού κτηματολογίου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παράβολα και δικαιώματα των ακινήτων
επικοινωνήστε μαζί μας στο 22840-22711 ή συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας