ΕΣΠΑ Accounting Awards 2023

Follow Us:

Tax Advisors Vip

Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο

Αρχική Η εταιρεία

Υπηρεσίες

Σας καλωσορίζουμε και σας καλούμε να γνωρίσετε τις σύγχρονες υπηρεσίες μας

Απλογραφικά & Διπλογραφικά Βιβλία

Λογιστικές Υπηρεσίες Τήρησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά σύμφωνα με τα ΕΛΠ ή τα ΔΛΠ.

Ενέργειες Εταιρειών

Συστάσεις επιχειρήσεων, Ενάρξεις, Μεταβολές, Διακοπές, Συγχωνεύσεις, Εκκαθαρίσεις Εταιρειών.

Οργάνωση & Επίβλεψη

Πλήρης Οργάνωση και ολοκληρωμένη επίβλεψη των λογιστηρίων των επιχειρήσεων.

ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΕΕ

Σύνταξη δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων.

Οικονομικές Καταστάσεις

Σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης.

Διεκπεραιώσεις

Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιμελητήρια).

Πελατολόγιο

Ενδεικτικά αναφέρουμε κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας κάθε μεγέθους και νομικής μορφής που συνεργαζόμαστε στην διάρκεια της 25ετούς παρουσίας μας στο χώρο

 • Τυπογραφικές επιχειρήσεις
 • Διαφημιστικές – Επιχειρήσεις Επικοινωνίας
 • Ιατρικών υπηρεσιών
 • Εμπόριο Φαρμάκων – φαρμακευτικών ειδών
 • Εμπόριο Αυτοκινήτων και λοιπών μεταφορικών μέσων
 • Κατασκευαστικές επιχειρήσεις
 • Ασφαλιστικές επιχειρήσεις
 • Ναυτικές εταιρείες
 • Εταιρείες γενικού εμπορίου
 • Μεταφορικές εταιρείες
 • Επιχειρήσεις Logistics
 • Επιχειρήσεις υπηρεσιών εστιάσεως και διασκέδασης
 • Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες, ιατροί, δικηγόροι , μηχανικοί.